Bildiğiniz Gibi Değil

Bildiğiniz Gibi Değil
Bildiğiniz Gibi Değil

Akademisyen, eleştirmen ve küratör
Hasan Bülent Kahraman ile yepyeni bir program: Bildiğiniz Gibi Değil.
Hasan Bülent Kahraman sanatın ve kültürün her alanında konuklarıyla kavramları, sorunları, konuları ele alacak. Bazen de bir sanatçıyı, kimliği, kişiliği ve yapıtlarıyla irdeleyecek.
“Çok ilginç, yeniliklerle yüklü, her an değişen bir dünyadayız. Her şey göründüğünden çok daha karmaşık, farklı, değişik, derin. Kısacası, hiçbir şey “Bildiğiniz Gibi Değil”…
Hatta bu program bile!"