Yenilebilir enerjiler tekolojinin gelişmesiyle giderek yaygın hale gelirken, gübreden elde edilen biyogaz yakıtı, en etkin yenilebilir enerji kaynaklarından biri olma yolunda ilerliyor.

Günün belli zaman dilimlerinde maksimum fayda sağlanabilen rüzgar, güneş ve dalga enerjilerinin yanında, biyogaz 24 saat üretimi mümkün olan enerji çeşidi olarak beliriyor. Bu özelliği, ısı ve elektrik üretimi adına biyogazı güvenilir enerji kaynağı arasına sokuyor.

Biyogaz kullanımı, fosil kaynakların tüketimini de azaltıyor. En önemli avantajı ise CO2 ve CH4 gazlarının atmosfere salınım oranının ciddi oranda düşmesi. Biyogaz üretiminde, her türlü yenilenebilir enerjinin üretiminde olduğu kadar sera gazı üretiliyor, küresel ısınmaya neden olacak miktar ise elektrik ve ısı üretiminde kullanılıyor.

Biyogaz, sadece gübrenin üretildiği çiftliklerde değil, her türlü sanayi tesisinde üretilebiliyor. Biyogaz sistemi, sanayi bölgeleri ve kırsal alanlar dahil olmak üzere, elektrik ve ısının gerekli olduğu her bölgede kurulabilirken, anaerobik bakteriler aracılığıyla üretilen yüksek kalite yakıt, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin giderek güçlenen bir yatırım alanı haline geliyor.

ISI VE ELEKTRİK GÜCÜNDEN DAHA FAZLASI
Biyogaz tesisleri, geleneksel enerji santrallerine kıyasla çok daha basit bir teknoloji gerektiriyor ve daha az alan kaplıyor. Su kaynatmak, ısı elde etmek ve elektrik üretmek için fosil yakıt ve ağaçların kullanılmasını gereksiz kılan biyogaz, doğanın korunmasına da büyük katkı sağlıyor.

Biyogaz santralleri, sadece gaz, elektrik ve ısı enerjisi üretmekle kalmıyor. Santrallerde aynı zamanda yüksek kalite gübre elde ediliyor. Nitrat, fosfor ve potasyum, biyolojik süreç esnasında neredeyse hiç değişmeden kalıyor, hatta yoğunlukları artıyor.

Yüksek kalite gübre, çiftliklerde çok etkin bir üretim sağlıyor. Nitratın yarısı, bitkilerin çok hızlı ve kolayca emdiği amonyum, diğer yarısı ise tahıl bitkileri için uzun süreli gübre olarak kullanılabilen organik nitrattan oluşuyor. Sıvı gübreye kıyasla kötü kokudan arınan ve çok daha kolay yayılan biyogaz üretimi gübre, çiftliklerde üretim etkinliğini artırıyor.