BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN
BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2022/148 Esas
KARAR NO : 2023/113

DAVALI : NARGIZAHON YULDASHEVA - Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu.

Davacı Baki Duran aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacının davasının KABULÜ ile,
Burdur İli Merkez Kayış cilt 72, hane 9, bsn 33'de nüfusa kayıtlı Ahmetali ve Şerife oğlu 01.04.1985 doğumlu ve 30670243162 T.C. Kimlik no'lu Baki Duran ile Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu Nargızahon Yuldasheva'nın davalının tam kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 27/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02040263