HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

- İL A N -
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No : 2021/1792
Dosya No : 2024/566

Sanık : EROL HASIRCIOĞLU Erşan ve İlknur oğlu 14/08/1997 d.lu Antakya Ulucami n.k Suç : Basit YaralamaSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 29/04/2021
Kanun Maddesi : 5237 SY 86/2., 6/1-f, 29., 61/1, 52/2-3
Verilen Ceza : 5.040,00
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 v emüteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02040651