İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada, Gani, Hakiye 16/06/1960 doğumlu, 27661983282 T.C. Numaralı NASUF CÖMERT mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/1795 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği, Müracaat olmadı takdirde Türk Medeni Kanunu'nun 501. Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02000888