MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/316 Esas
KARAR NO : 2023/224
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Bedriye Diri ve müşterekleri aleyhine açılan kamulaştırma tescil ve bedel tespiti davasının kabulü ile davalılar adına kayıtlı Malatya, Battalgazi, Keşolar 132 Ada, 18 nolu parselin davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı idare yol niteliği ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İrfan Diri ve Mesude Ertunç'a Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023

#İlangovtr Basın no ILN01981050