MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                  MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
                      İLANEN TEBLİGAT


Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki Menemen İlçesi Asarlık Mahallesi 481 ada 4 nolu (Eski parsel no 162)parselin tapu kaydındaki ‘’Süleyman oğlu Hakkı ÇÖLLÜ zilyedindedir” şeklindeki Muhdesat/beyan belirtmelerini, Muhdesatların/beyanların zeminde mevcut olmadığından taşınmaz malikinin talebine istinaden tapu kaydından terkin edilmiştir. Hak iddiasında bulunanların adli makamlara başvuru yapması gerektiği ilanen duyurulur.
 

#İlangovtr Basın no ILN02033712