T.C. ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.
ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No :2016/223
Karar No :2024/35
İLAN

Banka veya Kredi kartların Kötüye Kullanılması suçundan Adana ili İmamoğlu İlçesi Camili köyü nüfusuna kayıtlı, Birgün ve Nursel oğlu 02/02/1995 doğumlu 19705057486 T.C Kimlik nolu sanık Erol EDOĞAN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 245/1, 43, 53/1, 52/2 maddeleri gereğince 5 YılHapis ve 1.000,00-Tl Adli Para Cezası ile hükümlendirilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıtkatibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Erol ERDOĞAN'a tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#İlangovtr Basın no ILN02031860