T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/305
KARAR NO : 2024/42

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 191/1-6 maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Muhammed ve Azize oğlu, 01/01/2001 Halep doğumlu sanık Aziz Musa Muhammed tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02038656