T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/717
KARAR NO : 2023/683

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2023 tarihli ilamı ile CMK'nın 223/7 maddesi gereğince mükerrer davanın reddine karar verilen, Mustafa ve Elvan kızı, 02/05/1999 Yüreğir doğumlu sanık Melisa Eşme tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02038653