T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/66
KARAR NO : 2023/469

Suçu ve Suçluyu Övmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilen, Mustafa ve Gülhan oğlu, 01/02/1978 Karaisalı doğumlu, sanık Ali Osman Özdemir tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02038649