T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2022/172 Esas
İLAN

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mehmet ve Durdu oğlu 28/09/1979 Adana doğumlu, Adana ili Yüreğir İlçesi Kiremithane mahallesi nüfusuna kayıtlı 22327047636 T.C Kimlik nolu sanık Cabbar GÜDEN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 152/1-a, 62, 53, 58 maddeleri gereğince 10 AyHapis Cezası ile hükümlendirilmiş ve tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde,mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle;Adana Bölge AdliyeMahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecek ve infaza verilecektir) dair verilen hüküm ve katılan İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) vekili Av.Betül Turhan tarafından verilen 19/01/2024 tarihli istinaf dilekçesisanık Cabbar GÜDEN' e tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİSETİSİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#İlangovtr Basın no ILN02038661