T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2023/244 Esas
İLAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Yusuf Ziya ve Saadetoğlu 19/08/1992 Yüreğir doğumlu,Ağrı İli MerkezEskiharman nüfusuna kayıtlı 59134568214 T.C. Kimlik numaralı sanık Bahattin YILMAZ hakkında yapılan yargılama sonucunda atılı suçun unsurları oluşmadığı anlaşıldığından5271 Sayılı CMK.nun 223/2-e maddesigereğince beraatine karar verilmiş, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıtkatibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Bahattin YILMAZ' a tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİSETİSİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#İlangovtr Basın no ILN02038664