T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/364 Esas 05/02/2024 

İLAN


ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN


Davalı HANİFE ULUÇAM' a davetiye tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, Davalı SÜLEYMAN YILMAZ' a dava konusu Aliağa İlçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 3007 ada 22 parselin toplam daimi irtifak hakkı bedeli 4.221,33 TL olarak belirlenmiştir. Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince belirlenen 7.279,199 TL ile bu acele kamulaştırma bedeli arasındaki fark bedel 3.057,869 TL. "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ilanın tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01981302