T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN


ESAS NO : 2022/58 Esas


Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle Aydın ili Koçarlı ilçesi Orta Mahallesi'nde bulunan, doğusu kanal ve Nurten Çallak taşınmazı, batısı Mustafa Apaydın taşınmazı, kuzeyi Nurten Çallak taşınmazı, güneyi Mustafa Özbaş taşınmazı ile çevrili olan taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713/4 ve 5. Maddeler uyarınca askıya çıkarılan ilandır.


Davacı Bilgileri: Davalı Bilgileri: Dava:


GÜNGÖR ÇALLAK (13228655822) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Tapu İptali ve
BAŞKANLIĞI Tescil (Zilyetliğe
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dayalı)
KOÇARLI MALİYE HAZİNESİ
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01982328