T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/762 Esas
DAVALI: RECEP ÇAKAN Salim ve Pembe'den olma 12.07.1955 doğumlu
Davacı Yaşar Sırdaş tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerekmekte olup, adresinizin tespit edilememesi ve mernis adresinizin de bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2024/762 Esas 2024/704 Karar sayılı 17.04.2024 tarihli kararı ile; davacı Yaşar Sırdaş tarafından, davalılar Furkan Çakan, Hatice Çakan, Recep Çakan, Resai Çakan, Zekai Çakan aleyhine açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda davanın zorunlu arabuluculuk dava şartı eksikliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğinden itibarin iki haftalık süre içeresinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2024

#İlangovtr Basın no ILN02031267