T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyaların duruşması 16/07/2024 günü saat 09:40'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/370 Davalılar; Onurhan Deligöz, Orhan Deligöz, Sevilay Demir, Sibel Arınlık
2023/394 Davalı; Bahri Koç
2023/404 Davalı; Abdi Sarıcan
2023/424 Davalılar; Resmigül Dak, Gültekin Kaya
2023/430 Davalı; Hacı Osman Saka
2023/436 Davalılar; Şanver Oruç, Kemal Bayram, Zeliha Akbaş

#İlangovtr Basın no ILN02040274