T.C.ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.ÇATALCAİCRA DAİRESİ

2022/282 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/282 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Nakkaş Mahallesi, İmam Çeşmesi mevkii, 127 ada 318 parsel, 3.141,26m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz borçluya ait 3/64 hissesi satışa çıkarılmış olmakla alınan bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz Nakkaş mahallesi yerleşik alanı içerisinde olup, alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaz üzerinde yapılaşma olarak krokili raporda A ile gösterilen 112m2 oturum alanlı 2 katlı betonarme dükkan, B ile gösterilen 190m2 iki katlı betonarme konut, C ile gösterilen 210m2 oturum allanlı üç katlı betonarme mesken, D ile gösterilen tek katlı 56m2 kargir depo,E ile gösterilen tek katlı 225m2 kargir depo,F ile gösterilen 502m2 çelik konstrüksiyon sac kaplama depo, G il gösterilen 308m2 tek katlı betonarme depo, H ile gösterilen 71m2 tek katlı betonarme depo,J ile gösterilen 19,50m2 tek katlı betonarme depo, K ile gösterilen 8,30m2 tek katlı betonarme depo mevcuttur.
Yüzölçümü : 3.141,26 m2 HİSSE : 3/64
Kıymeti : 1.808.334,38 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
İmar Durumu: 15/11/2013 tarihli 1/1000 ölçekli Nakkaş Mahallesi Uygulama İmar Planında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılacak alan içerisinde E:0,14, Hmaks:2 kat, uygulama koşuluna tabi konut alanında kısmen de Ağaçlandırılacak alanda ve yol alanında kalmaktadır.Bahse konu parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanununun 18.madde uygulaması yapılmadan imar izni verilememektedir.Üzerindeki yapılara dair imar arşivinde yapı ruhsatına rastlanılmamıştır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:44

12/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02031363