T.C. EMİRDAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.
EMİRDAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/769 Esas KARAR NO : 2024/47

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/02/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 179/2 maddesi gereğinceHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı ile cezalandırılan ve 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilen; Fahri ve Gülseren oğlu 20/09/1975 Ankara doğumlu, ANKARA, Altındağ, Zübeydehanım mah/köy nüfusuna kayıtlı SERDAR GÜMÜŞDOĞRAYAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığı anlaşıldığından, Sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereceği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ileitiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#İlangovtr Basın no ILN02011277