T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N
T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2023/392 Esas

DAVALI Cihan Bilgin
Davacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile Davalılar, Cihan Bilgin ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
DAVALI Cihan BİLGİN 'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02039962