T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/64 Esas 08/05/2024
Konu : GAİPLİK İLANI
SERKAN CEYLAN'ın Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; Kız kardeşleri Sevim CEYLAN'dan yaklaşık 8-9 yıldır haber alamadıklarını, annelerinin miras paylaşımının söz konusu olduğunu, kardeşleri Sevim CEYLAN'ın da yasal mirasçılarından biri olduğunu, bildikleri kadarıyla kardeşleri Sevim CEYLAN'ın alt soyunun olmadığını, tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşılamadığı için miras paylaşımını yapamadıklarını, TMK uyarınca kardeşleri Sevim CEYLAN'ın gaipliğine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Gaipliği talep edilen (T.C: 42970895958) no'lu, Arslan ve Nazife kızı, 13/05/1943 doğumlu Sevim CEYLAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 16.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/64 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02035507