T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2015/177 Esas
KARAR NO : 2018/608
Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını Bozma, Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/11/2018 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezası, TCK 116/1 maddesi uyarınca 5 ay hapis cezası, TCK 151/1 maddesi uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılan sanık Zurab NATSVLSHVILI (Amiran ve Natia oğlu, 01/01/1987 GÜRCİSTAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 20.05.2024

#İlangovtr Basın no ILN02035558