T.C.İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
SIRA CETVELİ İLÂNI
DOSYA NO : 2021/41TEREKE
MURİS : AHMET ENYÜKSEK - 51487471142
Muris terekesinde masaya geç kayıt ettirilen 4 kayıt nolu alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Sıraya ait itirazların(davanın) ilandan itibaren 7 gün içinde İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinde, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların(davanın) 15 gün içinde yine İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir.
İ.İ.K.'nın 232, 233, 234, 236. maddeleri gereğinceilan olunur. 02.05.2024

#İlangovtr Basın no ILN02031716