T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

Sayı : E.37790795-2024/299-Ceza Dava Dosyası 28.05.2024
Konu : İLAN

Mahkememizin 13/5/2024 tarih 2024/299 esas 2019/336 karar sayılı Hasan ve Fatema oğlu 1/1/1989 Bağdat doğumlu. Sanık AHMAD HASAN GABR GABR Hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan yetkisizlik kararı verilmiştir.

Gıyabı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

#İlangovtr Basın no ILN02040629