T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü
ADA NO : 176
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 258,16 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Beyhan Kubatoğlu, Fethiye Çalıkoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/155 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02034447