T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/132 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü
ADA NO : 179
PARSEL NO : 23
YÜZÖLÇÜMÜ : 275,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECDET MANDAOĞLU
NEVZAT AVŞAROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/132 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02031907