T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/131 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ
MEVKİİ : TAŞLITARLA
PAFTA NO :
ADA NO : 131
PARSEL NO : 1
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3,101,68
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEVZAT KARAALİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/131 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02037198