T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/548 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 62
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2181,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KAPTAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TEDAŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 2.930,95 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 77,11 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; 77,11 m2 irtifak alanı için 2.930,95 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/548 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

#İlangovtr Basın no ILN02029822