T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/81 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ/KÖRFEZ

MEVKİİ : YARIMCA
PARSEL NO :3
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜSNÜ ABDULLAH KÖROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/81 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02040205