T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MALATYA  7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

 

 

ESAS NO : 2024/301 Esas

 

Davaya konu, Malatya ili, Kale ilçesi, Darıpınar Mahallesi Küdün Mevkii 120 ada 1 numaralı parsel sayılı taşınmazda bulunan kadastro harici taşlık alan olarak kaldığı,  TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı Mehmet Cengiz (T.C:34468973958) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili ve alakası olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde mahkememizin 2024/301 esas sayılı  dosyasına müracatları ilan olunur. 30/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02045870