T.C. MANİSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

T.C. MANİSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 01/02/2024 tarih ve 2023/13 esas-2024/49 karar sayılı kararı ile Erman Tezcan ve Özlem Oğlu, 24/11/2001 Beyoğlu doğumlu, İstanbul, Fatih, Karagümrük nüfusunda kayıtlı Emir Kahraman hakkında; üzerine atılı bulunan bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçun 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 900 TL adlî para cezası ile cezalandırılmasına, Dair, yüze karşı verilen kararlarda tefhimden, yoklukta verilen kararlarda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememiz kalemine müracaatla Zabıt Katibine beyanla düzenlenecek tutanak veya dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunabileceğine ilişkin, sanığın ve müştekinin yokluklarında, C.Savcısı huzurunda, mütalaya uygun olarak oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen bu kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince İLAN SURETİYLE TEBLİĞİ ile yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.28/05/2024

#İlangovtr Basın no ILN02040692