T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİNDEN

İçerik Başlığı

Örnek No:55*

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2019/378 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/378 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Datbey Mahallesi Mızraklar Mevkii, 346 Parsel,9.170,00 m² yüzölçümüne sahipTarla vasıflı taşınmazdır. Etrafı komşu parsellerle çevrilidir.Fiilen Zeytin Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 katlı betonarme yapı,depo ve kümes yapısı bulunmaktadır. 2 katlı betonarme yapı; karkas imalatı tamamlanmış, dış duvarları örülmüş vaziyettedir. Mesken özelliğindedir. Yapının 1.katında arazinin eğimli olmasından dolayı yol tarafından beton merdivenle çıkış yapılmış ve teras alanı oluşturulmuştur.Yapının taban alanı 58,00 m² , üst katı 82,00 m² dir.Toplam 140,00 m² dir. Yapının tamamlanma oranı %6o dır.Parselin orta kısımında depo alanı bulunmaktadır. Bitişiğinde kümes bulunmaktadır. Yapı alanı 32,00 m² dir.Kümes yapısı: Batı cephesi tarafı briket tuğla örülü vaziyettedir. Çelik profilden inşa edilmiştir. Üzeri açık haldedir. Tamamlanma seviyesi %50 dir.Borçlunun hissesi tamdur.
Adresi : Datbey Mahallesi Mızraklar Mevkii Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 9.170,00 m²
İmar Durumu : İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım ve Sulama Alanı içerisinde kalmaktadır. Tapuda Datbey Mah 13. Ciltte 1262. Say. işlidir.
Kıymeti : 3.712.070,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ağaç: Bu gayrimenkul üzerindeki zeytin ağa açlarından 4 Adedi İbrahim oğlu Şerif Bardakçı'ya (1263 nolu sayfada müstakilen kayıtlıdır) 2 adedi de Datbey Köyü Tüzel Kişiliği ne (1264 olu sayfada müstakilen kayıtlıdır) aittir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:10

20/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02036178