T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/442

 Esas 09/05/2024

Davacı Hazine vekili tarafından açılan tapu iptali ve tescili davasının yapılan yargılamasında;Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/02/2012 tarih ve 2011/2159 esas, 2012/197 K. Sayılı kararı ileSakarya iliSöğütlü ilçesi Akgül mahallesi (eski 33 parsel) yeni 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olarak görünen Ölü Mustafa, İzzet, Hasan ve Fatma Mirasçılarına(açık kimlik ve adresleri bilinmemektedir) ait hisselerin idaresi için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı, yasal sürenin dolması sebebiyle Ölü Mustafa, İzzet, Hasan ve Fatma gaipliğine ve Sakarya iliSöğütlü ilçesi Akgül mahallesi (eski 33 parsel) yeni 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Hazineye intikaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla; tüm aramalara rağmen bulunamayan Ölü İsmail Mirasçılarının sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibiolanların onu görenlerinyada ondan haberdar olanlarınTMK. 33. MADDESİ GEREĞİNCE İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE MAHKEMEMİZİN 2023/442 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplikkararı verileceği hususu ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02031819