T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/4 Tereke Tereke
KARS ili, KARS MERKEZ ilçesi, EŞMEYAZI mah/köyü nüfusuna kayıtlı, 15/03/1949 doğumlu, Rıza ve Fatma'dan olma, 22/08/2020 tarihinde vefat eden müteveffa YAŞAR ULU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 634 maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02031925