T.C. ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİ

T.C. ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİ
Esas No: 2023/22 Esas

 

ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizden verilen 17/06/2021 tarih ve 2016/17 Esas 2021/43 sayılı kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 29/09/2023 tarih, 2022/301 esas, 2023/941 karar sayılı ilamı ile Mahkememiz kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve davanın Mahkememizin 2023/22 esasına kaydı yapılmış olmakla; tüm aramalara rağmen kendisine duruşma günü tebliğ edilemeyen davalı Yılmaz EYÜPOĞLU'na ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup; işbu BAM kararı ve tensip tutanağı ile Zonguldak Merkez Adliyesi Kadastro Mahkemesinde 11/07/2024 günü saat 10:35'de yapılacak olan duruşma günü Temel ve Elmas oğlu 1956 doğumlu Yılmaz EYÜPOĞLU'na "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmayacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verilebileceği ihtarı ile" tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02040411