Yıllar genellikle zodyaktaki 12 burç ile gösterilir. Bunlar 24 saatlik kadranın içine eşmerkezli olarak dizilebildikleri gibi, ekliptiği gösteren, bağımsız hareket eden daha küçük bir çember üzerinde de işaretlenebilirler.

Ekliptik düzlemi, saatin yüzüne yansıtılmıştır ve Dünya’nın eğik dönüş ekseni nedeniyle de merkezden ayrılmıştır. Bu yüzden de çarpık görünür. Stereografik projeksiyonun projeksiyon noktası kuzey kutbudur; usturlaplarda güney kutbu daha yaygın olarak kullanılır.

Ekliptik göstergesi 23 saat 56 dakikada (sidereal zaman) bir tam dönüş gerçekleştirir. Bu yüzden de saat ibresi ile arasında uyumsuzluk başlar ve yıl içinde bu uyumsuzluk iyice derinleşir.

Tarihi bulmak için ekliptik göstergesi ile güneş diski veya güneş ibresinin kesiştiği yere bakmak gereklidir. Bu, mevcut burcu, yani Güneş’in o anda üzerinde olduğu ekliptik noktasını bulmak demektir. Kesişim noktası, Güneş, yıl içinde bir takımyıldızdan diğerine geçerken, yavaşça ekliptik göstergesinin üzerinde ilerler.

Eğer zodyak burçları saat ibresinin etrafındaysa, ya dönerek saat ibresine göre kendini ayarlayan bir halka üzerindedirler ya da her yıl bir kere tam dönüşü tamamlayan bir kadran üzerinde yer alırlar ve Güneş’in içinde bulunduğu burcu gösteren ikinci bir ibre ile gösterilirler.