AYİM: Açığa alma işlemi hukuka uygun

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin üç generalin açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. kararda, "Açığa alınma işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı" bildirildi.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin üç generalin açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararında, ''İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmediği kanaatine varıldığından, 1602 sayılı kanunun 62. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği'' bildirildi.

AYİM'in kararında, somut olayda, tedbir mahiyetindeki açığa çıkartılma işleminin uygulanmasının davacıya verebileceği zararın telafisinin güç veya imkansız olmadığı; diğer taraftan dava konusu işlemin yetkili makam tarafından tesis edildiği; davacı hakkında beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kamu davası açılmış olduğu göz önüne alındığında, davacının açığa çıkartılabilmesi için 926 Sayılı Kanun'un 65/1-a maddesinde belirtilen objektif nedenin hukuken mevcut olduğu ifade edilerek, diğer bir anlatımla yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için kanunun aradığı idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması olgusunun da somut davada gerçekleşmediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, ''Belirtilen nedenlerle, davacının yürütmenin durdurulması istemini kapsayan dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmediği kanaatine varıldığından, 1602 sayılı kanunun 62. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi'' denildi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 22 Kasım'da açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, bir gün sonra açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYİM'e başvurmuştu.

Konuyu Daireler Kurulu'nda değerlendiren AYİM, yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...