Tasarıyla bilirkişilik müessesesi ilk kez bir kanunla düzenleniyor. Bilirkişinin görevini objektif yerine getireceği, hukuki değerlendirme yapamayacağı görevin başkasına devredilemeyceği, bilgi ve belgelerin gizli tutulacağı, aynı konuda bir kez rapor alınacağı tasarıdaki düzenlemeler arasında.

Tasarıyla bilirkişilere uzmanlık alanında 5 yıl çalışmış olma ve sınavı geçme şartı getiriliyor. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler başka bir uzmanlıkları yoksa bilirkişi olamayacak. gerçeğe aykırı rapor düzenleyenlere verilen hapis cezasında alt sınır 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Üst sınırsa 7 yıl olarak belirlendi.

bilirkişilik hizmetlerinde temel ilkeleri belirlemek üzere türkiye bilirkişilik kurulu oluşturuluyor. bölge kurulları ise bilirkişilerin kabul ya da sicilden çıkarma kararlarını verecek. Adalet bakanlığındaki daire başkanlığı da bilirkişilerin aylık bakacağı iş sayısını belirleyecek.

Tasarıyla Adli Tıp Kurumu da yeniden yapılandırılıyor. Adli tıp genel kurulu kaldırılıyor. Üç ayrı adli tıp üst kurulu oluşturuluyor. Adli tıp personelinin fazla mesai ücretleri de artırılıyor.