CHP: Kamuda engelli çalışan artsın

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü çalıştırma oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması için kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Dünya Engelliler Günü’nde TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde 6 oranında özürlü çalıştırmak zorunda olacak.

Teklifin gerekçesinde, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli göstergelerinden birinin, engellilerin topluma kazandırılması yönünde yapılan çalışmalar ve bu konuda sağlanan başarı olduğu ifade edildi.

Türkiye'de engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer alması için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamada ciddi sorunlar yaşandığının belirtildiği gerekçede, engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun eğitim, istihdam ve sosyal yaşam olanaklarından yoksun olduğu kaydedildi.

Teklifte, Anayasayla güvence altına alınmasına rağmen engellilerin sorunlarının çözümünde etkin ve kalıcı politikaların oluşturulamadığı savunuldu.

Engelli personelle ilgili yasal zorunluluğa rağmen uygulamada, kanunun gereğinin yıllardan beri yerine getirilmediğinin ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:

''Devlet Personel Başkanlığı Ocak 2010 verilerine göre, ülkemizde memur kadrolarından dolu olanların sayısı 1 milyon 631 bin civarındadır. Buna göre, kamuda yaklaşık 49 bin engelli personelin istihdam edilmesi gerekiyor. Oysa kanun gereğince istihdam edilen personel sayısı 14 bindir. Yasal zorunluluğa rağmen yaklaşık 35 bin engelli personel açığı bulunmaktadır. 8 yıllık AKP iktidarında 35 bin gibi büyük sayıda engelli personel açığının sürmesi, iktidarın engellilere yaklaşımının ve samimiyetinin açık bir göstergesidir.

Engelli vatandaşlarımızın kanunla güvence altına alınmış memur olabilme hakları, bir an önce teslim edilmelidir. Engellilerin yasal zorunluluklar dışında özel sektörde istihdam olanağı bulma şansları yok denecek kadar azdır. Bu durum, konuya ilişkin olarak kamu kesiminin inisiyatif alma ve sorumluluk yüklenme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.''

İŞSİZLERİN SORUNLARI ARAŞTIRILSIN
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, işsizlerin sorunlarının belirlenerek, çözüm önerilerinin ortaya konulması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...