Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2018 yılı tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 280 lira, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 436 lira, asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 lira, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 lira, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 479 lira ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 861 lira ödenecek.

Söz konusu kişiler, askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 479 lira, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 479 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 861 lira ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 969 lira alacak.