Ekonomik Politika ve Araştırma Merkezi (The Center for Economic Policy and Research) tarafından yapılan araştırma pek çok çalışanın hoşuna gidecek.

Araştırmada uzun çalışma saatlerini ve çok az tatili esas alarak sürdürülen Amerikan çalışma hayatı modeli yerine tıpkı Avrupalıların çalışma modelinin uygulanması öneriliyor. Çünkü Avrupalılar Amerikalılara göre daha az çalışıyor ve daha çok tatil yapıyorlar.

Eğer ABD'deki çalışma saatleri azaltılırsa 2100 yılında sera gazı emisyonları yarı yarıya azalmış olacak.