Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Kararlarımızın eleştirisine açığız

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın 150. kuruluş etkinliğinde yaptığı konuşmada “Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız” dedi.

Anadolu Ajansı 24.10.2018 - 12:00 | Son Güncelleme : 24.10.2018 - 15:21

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Kararlarımızın eleştirisine açığız

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, kurumun kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "150. Yılında Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Yargılamanın da uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu kaydeden Güngör, bu nedenle yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi ve bazı uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden çözülmesi gerektiğine işaret etti. Danıştay Başkanı Güngör, şöyle konuştu:

"Devletin geçmiş dönemde hem zaman hem de ekonomik yönden kayıplar yaşamasına, hukuki güvenlik ilkesinin sarsılmasına neden olan yargısal süreçlerin, ülkemizin büyük gelişme kaydettiği yeni dönemde tekrarlanmaması, her alanda istikrarlı gelişimin sağlanması, hukuksal öngörülebilirliğin temini, kamu kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesinin önlenmesi için Danıştayın idari görevlerini etkin kılacak bir sistemin hayata geçirilmesi elzemdir. Danıştay bütün bunları yaparken politik değerlendirmelerden kaçınacak ve yalnızca kendisinden görüş istenen konuyu hukuka uygunluk, iyi idare ilkeleri, hizmet gerekleri yönleriyle ele alacak ve kanunen belirlenen süre içinde idarenin takdirine sunacaktır."

Güngör, Danıştayın, Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi olmasının yanında danışma ve inceleme mercisi olarak da görev yaptığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Danıştayın her iki fonksiyonu nedeniyle verdiği kararların hukuki sınırlar içinde, bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öte yandan özellikle yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."

Yaşanan tecrübelerin, Danıştayın danışma ve inceleme fonksiyonunun aktif hale getirilmesinin ne kadar önemli ve yararlı olacağını gösterdiğini söyleyen Güngör, "Danıştay olarak etkin bir danışma görevi üstlenmeye ve devletimize, hukuken ihtiyaç duyulan alanlarda danışma ve inceleme görevimiz kapsamında gereken desteği vermeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Sayfa Yükleniyor...