Beyoğlu'nun ve beyazperdenin simge mekanlarından Emek Sineması'nın yıkımıyla ilgili yargıdan sevindirici haber geldi.

İlişkili Haberler


İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Emek Sineması’nı yıkacak projenin yürütmesini durdurdu.

Kararda ''Dava konusu işlem, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

Emek Sineması'nın yıkılmaması için birçok etkinlik düzenlenmiş, yürüyüş yapılmıştı.