Aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TOBAV, Tüketici Hakları Derneği, Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Gençlik Birliğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri, sloganlar atarak Sakarya Caddesi'nde toplandı. 

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, değişiklik paketinin, demokratik meşruiyeti sağlamak amacıyla hazırlandığının ifade edildiğini ancak hazırlık sırasında izlenen yöntemin, sürecin ve içeriğinin belirtilen hedefle bağdaşmadığını öne sürdü. 

Paketin, toplumda kamplaşma ve ayrışmaya yol açtığını, değişikliğin, halkın sorunlarını çözmek için değil, iktidarın önündeki engelleri aşmak için yapıldığını iddia eden Çakar, şu görüşleri dile getirdi: 

''Söz konusu anayasa değişikliğiyle tüketicilerin, emekçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, yoksul ve dargelirli kesimlerin, kırsal kesimde yaşayanların, küçük esnafın, kısacası toplumun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm getirilmediği gibi, kısmi de olsa var olan kamu yararı anlayışının tamamen ortadan kaldırılması hedeflenerek hak arama yolları engellenmek istenmektedir.'' 

Çakar, ''demokrasiye ve hukuk devleti ilkesine ağır darbe vuracağına, ayrışmaya, bölünmeye, hak kayıplarına, eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açacağına'' inandıkları bu teklife ''Hayır'' demenin bir görev olduğunu sözlerine ekledi. 

Basın açıklamasının ardından sunulan Hacivat-Karagöz oyunuyla referanduma sunulan anayasa değişikliği teklifi eleştirildi.