Alman-Rus bilim ekibi, 30 bin yıl kadar önce gömülen 20 yaşlarında bir gencin DNA’sını çözdü. Araştırma, İlk insanların genlerinin ne kadarının bugünkü Avrupalı nüfusa ve hangi bölgelerde daha çok taşınmış olduğuna ışık tutabilir.

İlişkili Haberler


Bilimciler bundan önce, eski insan DNA’larıyla modern insan genlerinin etkileşimini ve fosile ait orijinal genlerle sonradan oraya bulaşan insan ve hayvan genlerini ayırt edecek tekniklerden yoksundu.

Bugün genetikte sağlanan ilerlemeler sayesinde, ilk kez bu kadar uzun süre önce ölen birinin DNA zinciri, sonradan bulaşan dokulardan ayrıştırılarak analiz edilebildi.

Elde edilecek bulgularla, eski insanlarla bugünkü modern insan genleri kıyaslanabilecek ve türümüzün (Homo Sapiens) evrimine ilişkin önemli bilgilere ulaşılabilecek.

Alman ve Rus bilim insalarından oluşan çalışma grubunun Current Biology bülteninde yayımlanan raporuna göre, Rusya’nın güneyindeki Kostenski bölgesinde 30 bin yıl kadar önce ölerek gömülen 20-25 yaşlarındaki bir gencin kemiklerinden mitkondriya örnekleri alındı.

Hücrelerin ‘kontrol merkezi’ olan mitokondriyadaki DNA (mtDNA), anneden bebeğe taşınıyor ve genetik mirasın mükemmel bir kaydını barındırıyor.

Leipzig’teki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü uzmanı Prof. Svante Paabo ve ekibinin geliştirdiği teknikle, fosildeki mtDNA’larla sonradan cesede bulaşmış olabilecek başka DNA’lar ayrıştırıldı ve eski insanlarla yeni nesil arasındaki genetik benzerlik ve farklılıkların araştırımasına başlandı.

Genetik yapılarına göre ‘haplogrup’larda toplanan mtDNA türleri, Homo Sapiens’in evrim sürecine de ışık tutuyor. Kostenski’de fosili bulunan bireyin ait olduğu U2 etiketli grubun üyelerine, güney ve batı Avrupa’da ve kuzey Afrika’da az sayıda rastlanıyor.

Ancak bu grubun varlığı bile, Paleolitik döneme ait avcı nüfusla bugünkü Avrupalı nüfus arasında genetik bir geçiş olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl 28 bin yaşındaki bir insan fosilinden alınan mtDNA’ların analizi sonucunda, bireyin ‘H’ haplogrubuna ait olduğu belirlenmişti. Bu gruba ait genetik özellikler, modern Avrupa nüfusunda en çok rastlananı.