Başka Derneği, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel Günden 21 ortaklığı ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteği ile kısa adı “Küçük Adımlar Büyük İzler Doğurur” olan Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde Karbon Ayak İzimiz Hakkında Farkındalık Yaratma Projesi’ni 2010 Mart ayında başlattı.

Proje; Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nin iklim değişikliği ve karbon ayak izine dair bilinç yaratmak ve Nilüfer’i Türkiye'nin hane bazında en az karbon emisyonuna sahip ilçesi haline getirmeyi hedefliyor.

Küresel iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri; karbondioksit emisyonunun her geçen gün hızla artmasıdır.

Yürümek ve koşmak gibi fiziksel aktiviteler nasıl ki yerde iz bırakıyorsa; yaşam aktiviteleri de tüketim gerektirir ve bu tüketim doğada karbondioksit emisyonunun artmasına neden olur.

Karbon ayak izi; insan aktivitelerinin doğaya etkisini, üretilen sera gazı miktarının CO2 cinsinden ölçülmesiyle hesaplanır.

Gerek evde, gerek araba, uçak, tren vb ulaşım araçlarını kullanırken ve gerekse ürün veya servisleri kullanırken doğrudan veya dolaylı karbon ayak izimizi oluşturur. Kişilerin günlük kullanımlarını değiştirerek karbon ayak izlerini azaltabilirler, ancak bunun hangi yollarla mümkün olduğu ve atılacak basit adımların toplamda etkili bir değişiklik sağlayıp sağlayamayacağı yönünde tereddütler bulunmaktadır. Kişiler kullanımdaki küçük değişiklerin ne ölçüde etkili olduğunu görmeleri bu değişimin hayata geçirmeleri için kaçınılmazdır. 

Küçük Adımlar Büyük İzler Doğurur Projesi kapsamında, öncelikle seçilen Bursa’nın gelişmekte olan 269 536 nüfusa sahip Nilüfer İlçesi’nde anketler aracılığıyla mevcut durum saptandı.

Bu veriler, yazılım programı aracılığıyla erişilebilir bir veri tabanına girilecek. Bu sayede ilk defa mahalle ölçeğinde bir karbon emisyon ölçüm sistemi ile yerel bir bölgenin karbon ayak izi haritası oluşturulacak. Mahalle sakinlerinin katılımıyla farkındalık amaçlı eğitimler gerçekleştirilecek. Kişi başına düşen karbon ayak izini azaltmaya yönelik olan önlemler tanıtılacak ve kişilerin hane başına gerçekleştirdikleri gelişimi izleme olanağı sağlanarak, iklim değişikliği konusunda kişilerin yapabilecekleri hakkındaki bilinç yaygınlaşabilecek.