Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Yasası'nı kısmen iptal etmesinin ardından doktorların çalışma şartlarıyla ilgili tartışma başladı.

İlişkili Haberler


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sadece üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin muayenehane açabileceğini savundu.

Bakan Akdağ, bakanlık hastanelerinde çalışan doktorların dışarıda çalışamayacağını söyledi.

Ancak Türk Tabipler Birliği, devlet hastanelerinde çalışan doktorların da muayehane açabileceğini duyurdu.

Milliyet gazetesinden Fikret Bila, Tam Gün Yasası'yla ilgili olarak eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim'le konuştu.

Serim, şunları söyledi: “1219 sayılı yasayı değiştiren Tam Gün Yasası’ndaki yasaklayıcı kural, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine ve 1219 sayılı yasa hangi hastanede çalışırsa çalışsın tüm hastanelerde çalışan doktorları kapsadığına göre, devlet hastanelerinde çalışan doktorların da muayenehane açma veya açmış olanları sürdürme hakkı vardır.”

Bülent Serim, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu diğer memurların çalışıp çalışamayacağı konusunda ise "Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesinde ‘ikinci görev yasağı’ olarak getirilen kural, çalışma saatleri dışında mesleği serbest olarak yapmaya engel bulunmadığına ve bu kanunda başka bir yasak olmadığına göre meslek sahibi olan memurların mesleklerini çalışma saatleri dışında yapmaları olanaklı görülmektedir” dedi.

Doktorlara sağlanan serbest çalışma hakkının diğer memurlara da sağlanmamasının Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu belirtilerek, konunun Anayasa Mahkemesi'ne gidebileceği savunuldu.

Polis, asker ve hakim gibi görev yapan memurların dışındaki diğer kamu görevlilerinin ikinci işte çalışabilmesine imkan veren bir düzenlemenin yapılabileceği ifade edildi.