İzmir Torbalı ilçesinde 20 yıldır devam eden Metropolis kazılarının bu yılki çalışmasında, kadınların süslenme merakının yüz yıllar öncesine dayandığına ilişkin bulgular elde edildi. Çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan binlerce yıllık yeni buluntularla Metropolis, tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

Kazı ekibi kazılara başlandığı günden bu yana ilk kez bozulmamış bir mezara ulaştı. Yaklaşık 2500 yıl öncesine tarihlenen mezarın, iskelet üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 25 yaşlarında genç bir kadına ait olduğu anlaşıldı. İskeletin etrafında, bazıları kırılmış 41 adet pişmiş topraktan yapılmış koku şişesi ele geçti. Hellenistik Dönem’in yaygın mezar hediyesi olan bu şişelerin çokluğu dikkat çekiciydi.

Kafatası etrafında ele geçen ve üzerlerinde Apollon başı ile arı dövmesi bulunan iki altın pul da muhtemelen ölünün gözlerinin üzerindeydi. Yine baş etrafında ele geçen, bir çift altın küpe, bronz aynalar, kemikten ve gümüşten kozmetik kaşıkları yüzyıllar öncesinde de süslenmeye ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı desteğiyle sürdürülen kazılarda kent sınırlarının kesin olarak tespit edilemediği için , Metropolis’in büyüklüğü konusunda net tahmin yapılamıyor.

Metropolis
Geçmişi tarih öncesi çağlara dayanan fakat planlı bir kent olarak günümüzden yaklaşık 2 bin 300 yıl önce kurulan Metropolis, varlığını Anadolu'daki ilk Türk Beyliklerine kadar sürdürdü. İzmir'in Torbalı ilçesinin Yeniköy ve Özbey köyleri arasında bir tepenin üzerinde yer alan Metropolis, ''Ana Tanrıça Kenti'' anlamına geliyor.

Temmuz 2009 tarihi itibariyle kazının ilk yıllarından itibaren kaydedilen küçük eser sayısı 9 bin 559'a ulaştı. Eserler Efes Müzesi'ne ve İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.