TBMM Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında, milletvekillerine yanlarında çalıştıracakları personelin ücreti ve bazı giderlerini karşılamak üzere özel bir bütçe verilmesi benimsendi.

Meclis’in üzerinde çalışacağı öneriye göre yıllık 150 bin liraya kadar çıkacak bütçeyi milletvekili isterse personel isterse diğer giderleri için harcayacak veya ek gelir olarak değerlendirebilecek.

TBMM Başkanlık Divanı'ndaki ele alınan bu öneri "milletvekili maaşlarına örtülü zam" olarak da yorumlandı.

Milletvekillerinin yanlarında çalıştırdıkları personel ve giderlerini karşılamak için yöntem arayışında olan TBMM Genel Sekreterliği’nin hazırladığı modelde, vekiller 150 bin TL'yi bulacak bütçeyi aldıktan sonra isterse bir kişi çalıştıracak, isterse 11, isterse de hiç kimseyi çalıştırmayacak.

Milletvekillerine bu yasama döneminde 3 personel çalıştırma hakkı verilmesinden sonra birçok milletvekilinin bu kadroyu şoför yerine danışman olarak kullanması, bazı milletvekillerinin, maaşları yüksek olan danışmanları sürekli değiştirmesi, bu uygulamalar sonucunda personelden de şikayetlerin yükselmesi Meclis'i bu konuda yeni önlem arayışına itmişti.

Modelde öngörülen bütçe hakkını milletvekilleri, seçim bölgesinde büro açmanın yanı sıra diğer harcamaları için de kullanabilecek.