Muayenehane mi, fakülte mi?

Doktorların hem özel hem de kamuda çalışmasını engelleyen yasaya tıp camiası tepkili. Tıpçılara göre yaşanacak sıkıntılar: Ya muayenehaneler kapanacak, ya hocalar istifa edecek. Hastalar ise doktorunu seçemeyecek.

12.03.2009 - 16:18

Muayenehane mi, fakülte mi?

Doktorlar, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında gündeme gelen Tam Gün Yasası’nın en çok üniversiteleri ve tıp eğitimini vuracağı görüşünde.

Prof. Cihan Uras, yasayı, “Üniversiteleri vasıflı hocalardan mahrum bırakıyor, hastanın hekimine istediği yerde ulaşma hakkını elinden alıyor, çalışma saatleri kısıtlanarak hekimin kapasitesi yarıya düşürülüyor. Muayenehaneler kapatılarak hem vergi hem de istihdam kaybı olacağından ülke ekonomisine de darbe vurluyor” şeklinde yorumladı.

Prof. Tufan Kutlu, Prof. Deniz Gökengin, Prof. Cihan Uras, ve Prof. Özgür Kasapçopur, Tam Gün Yasası’nın hastaları, doktorları ve sağık sistemini nasıl etkileyeceğini NTVMSNBC’ye anlattı.

Prof. Dr. Tufan Kutlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Bu yasa çıkarsa üniversiteler çok etkilenecek çünkü yarısı part time çalışan öğretim üyelerinin çoğu üniversitelerden ayrılmak zorunda kalacak, dolayısıyla ünivesitelerde hekim açığı ortaya çıkacak. Zaten devlet hastanelerinde çalışan doktorların bir kısmı muayenehanelerini kapattı ama sonuçta oralardan da önemli sayıda doktorun ayrılması ya da emekli olması söz konusu olacak. Vatandaş zaten özel sektöre yönelmiş durumda ama oralarda da bir hekimin çok sayıda hastaya bakması gerekiyor.

AMAÇ ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEK
Var olan sistemin kimseye bir zararı yok, uygulamayı siyasi bir yaklaşım olarak görüyorum ve var olan sorunları çözeceğini sanmıyorum. Burada amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Özel hastanelerde, hastaya küçük ücret farklarıyla bakılıyor ama gereğinden fazla yığılma oluyor. Mesela bir çocuk hekimi bir saat içinde 6 hastaya bakıyor, 10 dakikada bir bebeğin muayene edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla kalitesiz sağlık hizmeti ortaya çıkacak. Zaten şu anda kaliteli bir sağlık hizmeti verildiği söylenemez ama üniversitelerin kalitesi daha fazla düşecek. Sonuçta bu uygulamadan başta hastalar zararlı çıkacak, sonra da tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler.

MUAYENEHANELER KAPANMAK ZORUNDA KALACAK
Prof. Dr. Deniz Gökengin, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tam gün yasasının içeriği tam olarak belli değil, ama bir çok hekim muayenehanesini kapatmak zorunda kalacak. Bunun altyapısı hazırlandı mı hazırlanmadı mı bilmiyouz, ancak yasa çıktıktan sonra ne olduğunu göreceğiz. Altyapı oluşturulmadan, yasa bize yansıdığı şekliyle çıkarsa sağlık alanında büyük olumsuzluklar yaşanacağını düşünüyorum.

DOKTORLARDAN YARARLANMA KAPASİTESİ DÜŞECEK
Prof. Dr. Cihan Uras Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Bir hekim hem kamuda hem de akşamüstü özel muayenehanesinde çalışıyorsa, o hekimden iki kat kapasiteyle faydalanılmış oluyor. Ama tam gün yasasıyla hekim için kapasite yarıya inmiş olacak. Diğer taraftan muayenehaneyi tercih eden, hastaneye gitmek istemeyen hasta da o hekimden yararlanırken bu imkandan mahrum kalacak. Yani hastaların arzu ettiği hekimi istediği sağlık kurumunda görmesi engellenmiş oluyor. Hekim mesai saatleri içinde o kuruma düzgün hizmet ediyorsa o hekimin mesai saatleri dışında özgürlüğünü kısıtlamak sadece kapasite kulanımını daraltmaktır.

HASTALARIN HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALKACAK
Özel çalışan hekimler üniversiteye yeterince mesai ayırıyor. Mesai saatleri dışında hekimlerin çalışma özgürlüklüklerinin kısıtlanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yasa tabi ki belli vasıflardaki hocaların üniversitelerden ayrılmasına neden olacak, üniversite de bu vasıflı öğretim üyelerinden mahrum kalacak. Hastalar açısından da hekim seçme özgürlüğünün ortadan kalkması anlamına gelir. Yani belirli bir şekilde hekime çalışma zorunluluğu konabilir ama o saatten sonra hekimin çalışmasına engel konmamalı.

MUAYENEHANELER ÜNİVERSİTELERLE SİNERJİ OLUŞTURUYOR
Muayenehaneler üniversiteleri olumsuz etkilemiyor tersine sinerji sağlıyor ve kaliteyi daha da yükseltiyor. Ayrıca ülke ekonomisine de önemli bir katkıdır, çünkü muayenehaneler ciddi vergiler ödüyor, öte yandan her muayenehanede en az iki- üç kişi istihdam ediliyor. İşsizliğin bu kadar fazla olduğu bir ülkede muayenehanelerin kapatılması, bir çok kişinin daha işsiz kalması anlamına geliyor.

HASTALARDAN ÇOK TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN SAKINCA YARATIR
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yasanın meslek odalarının ve kuruluşlarının görüşleri alınarak ve bunlar arasında asgari bir ortaklık sağlanarak hazırlanması gerekirdi. Yasanın üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitesini olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Burada hasta bakımından çok üniversiteler açısından eğitim ve bilimsel araştırma, dolayısıyla yeni hekimlerin yetişmesi açısından olumsuzluklar yaşanacaktır.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...